Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Presentació d'Arquitectura a les Aules 2024: Arquitectura i Metacognició

Imatge: 
Arq. Maribel Cadenas
El dimecres 7 de febrer a les 13 h, es presenta a la seu del COAC la propera edició d'Arquitectura a les Aules, que se celebrarà el mes de maig en el marc de la Setmana d’Arquitectura 2024.

L'acte comptarà amb la participació de Koncha Pinós, que oferirà el taller "Arquitectura i metacognició: els 8 beneficis d’ensenyar arquitectura als infants i joves i com aquests es vinculen amb la neuropedagogia i el benestar".

PROGRAMA:

13 h. Sandra Bestraten
, presidenta del COAC Barcelona, explicarà breument el programa Arquitectura a les Aules, el Premi Sònia Dalet de Treballs de Recerca de Secundària i Batxillerat i la Guia d'Aula de la 'Petita Història del COAC'. Tot seguit, s'obrirà un torn de preguntes per a aquells docents i arquitectes que puguin tenir algun dubte sobre Arquitectura a les Aules.

13.15 h. La doctora Koncha Pinós durà a terme una dinàmica amb exercicis pràctics, amb l'objectiu de facilitar coneixements per integrar els conceptes arquitectònics en el currículum escolar, aprofitant el potencial de l'arquitectura per estimular el pensament crític, la creativitat i la resolució de problemes. Durant el taller s'explorarà la connexió entre l'ensenyament de l'arquitectura i el desenvolupament d'habilitats metacognitives i es presentaran estratègies pràctiques i activitats concretes.
Koncha Pinós és docent internacional en l’àmbit neurocientífic, del benestar, l’educació i la transformació social per la sostenibilitat. Va participar com a ponent en la sessió "Art as a builder of Humanity" del Fòrum Mundial per la Pau, que es va celebrar a Barcelona el passat mes de novembre i va comptar amb el suport del COAC.

14.15 h. Refrigeri. 

L'acte és gratuït, però cal inscripció prèvia.
 

PDF version
RE-Inhabit contexts

RE-Inhabit contexts

Imatge: 
© Mendoza Partida

Re-Inhabit contexts encompasses the exercise of sensitivity, rigor and common sense of the architecture that we are interested in exploring.

We understand the context as the order or specific arrangement of those historical, cultural, and material elements that are interwoven with the way of being, of living, of coexisting, of building. This order or specific arrangement builds the common thread from which each of our architectural interventions is born.

In this talk we will focus on 4 projects that work on cultural heritage in different contexts and that have the spirit of recovering it in order to enrich the urban and collective life of different cities. Hence the search to Re-inhabit contexts.

Mendoza Partida is an international architecture firm based in Barcelona, ​​the result of the symbiosis and connection between Héctor Mendoza and Mara Partida. Two professionals whose unique sensitivity to understand and interpret multiple contexts and situations, together with a constant search for new ways of doing things, support their projects. A studio whose area of ​​activity is mainly framed in the design of cultural facilities and housing, areas in which its solutions, in addition to achieving perfect coordination, provide special well-being.

Mendoza Partida, through experimentation, research and innovative solutions based on common sense and congruence, provides its architecture with a precise balance between geometry, matter and emotion.#COACTarragona

logo del coac

PDF version
RE-Habitar contextos

RE-Habitar contextos

Imatge: 
© Mendoza Partida

Re-habitar contextos engloba el ejercicio de la sensibilidad, rigor y sentido común de la arquitectura que nos interesa explorar.

El contexto lo entendemos como el orden o disposición específica de aquellos elementos históricos, culturales, materiales, que se entretejen con la manera de ser, de vivir, de convivir, de construir. Este orden o disposición específica construye el hilo conductor del cual nace cada una de nuestras intervenciones arquitectónicas.

En esta charla nos centraremos en 4 proyectos que trabajan sobre el patrimonio cultural en distintos contextos y que tienen el espíritu de recuperarlo para poder enriquecer la vida urbana y colectiva de las distintas ciudades. De ahí la búsqueda de Re-habitar contextos.

Mendoza Partida es un despacho internacional de arquitectura con sede en Barcelona, fruto de la simbiosis y la conexión entre Héctor Mendoza y Mara Partida. Dos profesionales cuya singular sensibilidad para entender e interpretar múltiples contextos y situaciones, unida a una búsqueda constante de nuevas formas de hacer, avalan sus proyectos. Un estudio cuya área de actividad se enmarca, principalmente, en el diseño de equipamientos culturales y viviendas, ámbitos en los que sus soluciones, además de lograr un engranaje perfecto, aportan un especial bienestar.

Mendoza Partida, a través de la experimentación, la investigación y soluciones innovadoras que parten del sentido común y la congruencia, dotan a su arquitectura de un preciso equilibrio entre geometría, materia y emoción.#COACTarragona

logo del coac

PDF version
RE-Habitar contextos

RE-Habitar contextos

Imatge: 
© Mendoza Partida

Re-habitar contextos engloba l’exercici de la sensibilitat, rigor i sentit comú de l’arquitectura que ens interessa explorar.

El context ho entenem com l’ordre o disposició específica d’aquells elements històrics, culturals, materials, que s’entreteixeixen amb la manera de ser, de viure, de conviure, de construir. Aquest ordre o disposició específica construeix el fil conductor del qual neix cadascuna de les nostres intervencions arquitectòniques.

En aquesta xerrada ens centrarem en 4 projectes que treballen sobre el patrimoni cultural en diferents contextos i que tenen l’esperit de recuperar-lo per a poder enriquir la vida urbana i col·lectiva de les diferents ciutats. D’aquí la cerca de Re-habitar contextos.

Mendoza Partida és un despatx internacional d’arquitectura amb seu a Barcelona, fruit de la simbiosi i la connexió entre Héctor Mendoza i Mara Partida. Dos professionals amb una singular sensibilitat per a entendre i interpretar múltiples contextos i situacions, unida a una cerca constant de noves maneres de fer, avalen els seus projectes. Un estudi l’àrea d’activitat del qual s’emmarca, principalment, en el disseny d’equipaments culturals i habitatges, àmbits en els quals les seves solucions, a més d’aconseguir un engranatge perfecte, aporten un especial benestar.

Mendoza Partida, a través de l’experimentació, la recerca i solucions innovadores que parteixen del sentit comú i la congruència, doten a la seva arquitectura d’un precís equilibri entre geometria, matèria i emoció.#COACTarragona

logo del coac

PDF version

Pages