condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Textos legales

Eleccions 2018 - Obtenció contrasenya

Preguntes freqüents sobre el procés d'obtenció de la contrasenya per al portal de votació.

Documentos informativos

Manuals Nou correu COAC Emaas

  https://www.arquitectes.cat/ca/TIC/correu-manuals 

Manuales y Guías

Informació al ciutadà sobre com gestionar les obres de rehabilitació

Protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Documentos informativos

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER RAÓ D'INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. 2021)

Plantillas y fichas

Actualización de las fichas de autorización de usos de sistemas de forjados.

R 30/1/1997 (BOE 6/3/1997).Per accedir al docuement feu clic aquí

Textos legales

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción

modifica la Directiva 93/68/CEE

Textos legales

Adjudicació directors quaderns

Acta del jurat del concurs per a l'adjudicació de directors per als números 271, 272 i 273 de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

Documentos informativos

revisió informes IIT

Aprovació de l’acord del servei de revisió d’Informes Idoneïtat Tècnica de Barcelona idèntics per caducitat o modificació de la consulta prèvia 

Documentos informativos

ajuts cooperacio

Ajuts a la cooperació

Documentos informativos

bonificacio quotes

Nova bonificació de quotes per Maternitat/Paternitat

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Normes electorals

Normativa electoral de les eleccions col·legials de 10 de maig de 2018

Documentos informativos

Pages