manifest omnium cultural

Manifest Òmnium Cultural Som el 80%

Documentos informativos

QUAN TEMPS TINC PER RECLAMAR ELS HONORARIS PENDENTS DE COBRAMENT AL MEU CLIENT?

El termini legal que té un professional per reclamar al client els honoraris que resten pendents de pagament és de tres anys (Article 121-21...

Documentos reconocidos

Eleccions 2018 - Portal de votació

Preguntes freqüents sobre el possibles dubtes en relació al portal de votació.

Documentos informativos

Guia d’aplicació del DB-HE 2019

Document tècnic d’ajuda del Ministeri per facilitar l’aplicació del nou DB-HE.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Candidatures provisionals

Llistat provisional.Candidatures presentades, ordenades per tipus d'elecció i, dins de cada tipus, pel moment de presentació de la candidatura.

Documentos informativos

resolució expedient 4533/2017

Resolució d’expedient d’informació prèvia 4533/2017 obert a l’arquitecte (…) per denúncia de l’arquitecte (…) sol.licitant reobertura de l’expedient 4413/2016 per no haver atès degudament les...

Documentos informativos

Vídeo de la Jornada de formació de la Borsa de Jurats

Vídeo de la jornada de formació de la Borsa de Jurats

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Requisits sistema

Preguntes freqüents sobre els requisits del sistema necessaris per votar electrònicament.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Proveïdor informàtic

Preguntes freqüents sobre el proveïdor de la solució tecnològica i seguretat del sistema de vot.

Documentos informativos

Adjudicacio ajuts cooperacio 2018

Adjudicació dels ajuts a la cooperació 2018

Documentos informativos

Ajuts cooperació 2019

Adjudicació ajuts cooperació 2019 

Documentos informativos

Bases ajuts cooperació 2019

Bases ajuts cooperació 2019 

Documentos informativos

Pages