Informació al ciutadà sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis

Informació sobre els passos a seguir per part dels propietaris per a l'obtenció dels informes ITEs.

Documentos informativos

D Llei 1/2009

d'ordenació dels equipaments comercials

Textos legales

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legales

DB HS-6 Protecció contra l'exposició al radó

Secció HS-6 del Document bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació.

Textos legales

Preguntes freqüents sobre les clàusules sòl

Probablement, molts dels arquitectes col·legiats tinguin, a títol particular, un préstec o crèdit hipotecari que contingui la coneguda com a “clàusula sòl”, que no és...

Documentos informativos

Pla d’acció del COAC 2019

Pla d’acció del COAC per la sostenibilitat en el marc del "Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022” de l’Ajuntament de Barcelona. 

Documentos informativos

Guia técnica para la evaluación y prevención de la exposicion a amianto

Guia Tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuales y Guías

Guia Tècnica "integración de la prevenció dels riscs laborals en obres de construcció"

Guia tècnica del INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) de novembre 2014

Manuales y Guías

REDUCIDO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE JULIO

La Agencia Tributaria recuerda que este año, el...

Documentos informativos

Adjudicació ajuts cooperació 2018

Adjudicació ajuts cooperació 2018 

Documentos informativos

Guies per a la rehabilitació energètica

Guies publicades pel Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i per l'Ajuntament de Madrid

Manuales y Guías

Solicitud colegiacion título dentro UE establecimiento

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN EN RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantillas y fichas

Pages