Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Patrimoni i equipament
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

XXIVè Curset sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Patrimoni i equipament

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la lntervenció al Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) us convida a participar al proper curset que sobre lntervenció al Patrimoni Arquitectònic se celebrarà a Barcelona, a la nostra seu col·legial. Aquest XXIVè Curset es dedicarà a presentar una reflexió plural i ferma sobre l'aplicació al patrimoni arquitectònic de les tecnologies constructives i els serveis de condicionament actuals i innovadors, així com la seva adequació a la normativa legal que cada cas comporti, sigui quin sigui l'estil, l'època , la dimensió i l'ús d'aquests elements arquitectònics i tant si són privats com públics. Aquesta aplicació per a l'equipament del patrimoni arquitectònic és fruit del treball interdisciplinari en què l'arquitecte té un paper cabdal.

L'actualitat del tema, "Patrimoni i equipament", és palesa. Les tecnologies actuals, antigues o noves i quasi sempre innovadores en relació amb l'antiguitat deis edificis en què s'intervé, posen en evidencia qüestions que repetidament ens plantegem sobre els equips tecnològics i les seves solucions; és a dir, el condicionament resultant de l'edifici i el seu entorn un cop s'hi ha intervingut. Aquesta evidencia a vegades planteja dubtes respecte de la seva idoneïtat, ja que no sempre és ben explicada i sovint no és ben entesa. Els usos passats i els nous, els edificis vells, les condicions d'habitabilitat, antigues i d'innovació constant, i la permanència de la categoria històrica i cultural, que és el més emblemàtic, conflueixen en un gran paquet d'actuacions professionals entrelligades per la tecnologia i, en conseqüència, pel paràmetre que !'evidencia més, el factor econòmic. Amb tot això, les noves tecnologies han de respondre a la historia, adaptar l'edifici a nous usos, no alterar la identitat pròpia del conjunt restaurat per què amb el pas de la historia futura pugui ser llegit des deis seus orígens i, sobretot, facilitar que els seus usuaris gaudeixin exitosament del confort i la utilitat que la nova situació determini.

Els coneixements i les propostes aportades, doncs, arribaran deis diversos àmbits que el tema demana: la mateixa historia, els orígens i l'evolució deis diferents sistemes de condicionament i confort, la inclusió deis sistemes de comunicació, amb els elements tècnics que comporten, i l'accessibilitat pera totes les persones.

Aquesta és la reflexió a que volem arribar en aquest XXIVè Curset.

 

Carpeta

Programa

Pòster

Dossier 1

Dossier 2

Dossier 3

Documentació addicional

Menú del sopar-refrigeri

Diploma

Acreditació

 

Versió per a imprimirPDF version