Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
CENTRES HISTÒRICS I VIDA CONTEMPORÀNIA
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

XXXIè Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Centres històrics i vida contemporània

El debat sobre el planejament i gestió dels Centres Històrics, els perills del seu deteriorament fi sicofuncional i les formes d’intervenció sobre els seus edificis i espais públics, es manté permanentment obert. Sense cap dubte, podem dir que s’ha millorat molt des de la primera generació de catàlegs i de plans especials de patrimoni redactats al principi de la Transició que, si bé van aconseguir ampliar perceptiblement la idea de l’espai-temps del patrimoni històric, van trobar moltes dificultats en la seva implementació. Aquestes no han radicat en els objectius a aconseguir o en els mitjans proposats sinó en les debilitats de la gestió i posada en marxa. A diferència d’altres camps relacionats com l’arxivística, l’arqueologia, la museologia o el planejament general, que han desenvolupat unes pràctiques, uns espais i uns equipaments propis, la protecció i la intervenció sobre el patrimoni, i molt especialment sobre, el patrimoni “difús” –l’arquitectura que conforma majoritàriament el paisatge urbà històric- encara troba esculls per a un desplegament eficaç. Si passa a les grans ciutats, a nivell dels centres urbans de menor escala la dificultat augmenta i es planteja un veritable divorci entre l’activitat de protecció i les intervencions sobre els nuclis o edificis singulars.

La discontinuïtat entre l’estudi i la redacció dels catàlegs i plans especials i la seva gestió concreta, la manca de canals de comunicació entre els redactors, els equips tècnics dels ajuntaments i el teixit socioeconòmic, i la poca atenció als problemes específics dels centres històrics en les escoles d’arquitectura són alguns dels problemes amb què ens trobem. Paradoxalment, aquestes deficiències a la base no obstaculitzen que algunes experiències considerades exitoses a Catalunya i Espanya comencen a ser “exportades” i preses com a exemple sense una pertinent reflexió crítica.

Contra l’ús merament turístic i l’elitització dels centres històrics, compartim la voluntat que aquests han de formar part del territori productiu de la ciutat sense que comporti la seva integració al mateix circuit immobiliari que inclou altres àrees, naturalment, més dinàmiques de la ciutat. S’ha d’entendre que el potencial irrepetible de coneixements tècnics, culturals i estètics que es resumeixen en un centre històric, no pot ser simplificat i requereix temps i recursos. És necessari, per tant, descobrir constants, filiacions, mutacions i ruptures, i fer compatibles l’ampliació del concepte de patrimoni i els mitjans de protecció i tutela amb les necessitats de vida futura que experimenten també els centres històrics. Aquests dies veurem plans i obres que considerem representatius de diferents posicions, des de la reconstrucció d’un edifici antic fins als diferents nivells d’hibridització entre el nou i el vell, exemples que ens mostren diferents maneres d’ entendre el genius loci i la vida contemporània en el centre històric. Esperem que la participació d’especialistes de camps del coneixement i de la pràctica tan diferents com la història, l’arquitectura, la gestió urbanística, la protecció del patrimoni construït, la tècnica, la sociologia o la política contribueixi a enfortir els fonaments teòrics de futures actuacions.

Director:

Fernando Álvarez Prozorovich, arquitecte

Equip organitzador:

Anna Albó i Riera, Glória Bassegoda i Vilagrassa, Rosa Bosch i Palau, Verònica Esparza Saavedra, Mercè Manonelles i Montero, Marc Manzanno i Saló i Gemma Serch i Andreu, arquitectes

 

Carpeta

Programa

Programa del viatge

Programa de la visita

Vídeos de les ponències (dia 11)

Vídeos de les ponències (dia 12)

Vídeos de les ponències (dia 13)

Dossier

Diploma

Acreditació

Web

 

Versió per a imprimirPDF version