Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Ampliació del document informatiu sobre coordenades UTM i georeferenciació

En base a la notícia publicada per l'OCT el passat mes d'abril sobre Coordenades UTM, i a partir de les consultes efectuades pel COAC a la Gerència Regional de Catalunya del Cadastre, s’amplia la informació inclosa en el document informatiu en relació a la signatura dels arxius GML (apartat de Validació Gràfica Alternativa) i a la generació d'arxius GML d’edificis inclosos dins la parcel·la.

La signatura de l’arxiu GML que sol·licita el Registre de la Propietat (és a dir, les dades georeferenciades de la parcel·la), s’efectua quan es realitza la Validació Gràfica Alternativa (VGA) dins la mateixa pàgina web del Cadastre.

Aquesta VGA genera un informe positiu o negatiu, i incorpora un codi segur de verificació -la signatura electrònica del Cadastre-, així com les dades del tècnic competent, titulació i col·legi professional al qual pertany. Tant si s’utilitza la base cadastral georeferenciada o una altra d’elaboració pròpia, sempre caldrà obtenir un informe de Validació Gràfica Alternativa al web del Cadastre.


Pel que fa a la validació dels arxius GML dels edificis, el Cadastre ha informat que no disposa de cap eina per fer-ho, i que l’únic que comprova és l’encaix de l’edifici a l’interior dels límits de la parcel·la. Per tant, no es valida l’arxiu GML de l’edifici, que es pot generar mitjançant l’aplicació del Col·legi de Topògrafs (amb accés des de la pàgina web de Cadastre), i inclou la informació de la superfície de l’edifici, l’ús i les plantes que el composen.

Per tal de poder comprovar l’encaix de la parcel·la i l’edifici, i poder superposar l’arxiu GML de l’edifici amb el de la parcel·la, Cadastre informa del següent programari lliure per fer-ho:

· GIS gratuït: accés

Per generar la parcel·la cadastral, també es disposa de:

· Component per a QGIS: accés
· Component per a AUTOCAD: accés

Consulteu la notícia de l'1 d'abril de 2016 sobre com generar arxius GML
24/10/2016
Tornar