Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

BORSA DE JURATS DEL COAC

La Llei de l’Arquitectura, aprovada el 2017, promou la composició adequada dels jurats en els concursos de projectes d'arquitectura per tal de garantir la selecció de les millors propostes i la transparència dels procesos de selecció. Per complir amb aquest objectiu, un dels mecanismes que estipula la Llei és que almenys un terç dels seus membres s’han d’escollir entre els professionals acreditats inclosos en les borses establertes pels col·legis o les associacions professionals implicades.

Arriba així l’oportunitat que els arquitectes puguem contribuir activament en la millora dels processos de valoració dels concursos d’arquitectura. A aquests efectes, tots aquells col·legiats que reuneixin almenys un dels requisits de la present convocatòria podran participar com a Jurat en els concursos d’arquitectura incorporant-se a la Borsa col·legial. Aquesta convocatòria restarà oberta a fi i efecte de mantenir un llistat suficient per atendre les peticions de les administracions. Totes les sol·licituds rebudes es resoldran mensualment.

Consulta aquí les Bases de participació
Annex 1, 2 i 2.1
Annex 3 i 3.1
Annex 4 i 4.1
Annex 5

Les sol·licituds d’inscripció hauran d’enviar-se a l’Oficina de Concursos del COAC a l’adreça de correu electrònic: infoconcursos@coac.net.
Jornada de formació