Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Modificació de la convocatòria dels ajuts a la rehabilitació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 27 de desembre, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va publicar al DOGC la Resolució TER/4042/2022 de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les actuacions dels Programes 3, 4 i 5 finançats per la Unió Europea (NextGenerationEU), sent efectiva des del mateix dia de la publicació al DOGC: 

- P3 Edifici: Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar.
P4 Habitatge: Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.
- P5 LLEE i Projecte: Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

La convocatòria es modifica de forma puntual en els següents aspectes:

- Anualitat 2023: Es fixen per a la presentació de sol·licituds d’ajuts els terminis d’obertura 1-01-2023 i de finalització 30-11-2023 inclòs. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a la data de finalització del termini si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.

- Aquelles sol·licituds que haguessin iniciat els tràmits durant el 2022 i que es trobessin encara sense haver-se completat el procés de sol·licitud a 31-12-2022, passen a l’anualitat 2023.

- S’incorpora que les bases reguladores de la convocatòria -recollides en el RD 853/2021- han estat modificades pel RD 903/2022

- Tot i mantenir-se l’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, s’indica el valor per a l’anualitat del 2023 i la seva distribució per als diferents programes (P3 Edifici, P4 Habitatge i P5 Llibre edifici existent i redacció del projecte de rehabilitació) i es modifica la dotació per al 2022, ajustant-la a les sol·licituds presentades. 

Més informació:
Text complet de la modificació de la convocatòria 
Informació sobre les subvencions Next Generation per a la rehabilitació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
30/12/2022
Tornar