Nova bonificació a la quota col·legial

Nova bonificació per raó d'ingressos

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Amb la voluntat de seguir ajudant i donant suport als arquitectes, el COAC posa a disposició dels seu col·legiats una nova bonificació de la quota col·legial per a arquitectes amb baixos ingressos que quedin fora de l’àmbit de la bonificació per causes socials.

Aquesta nova bonificació de la quota col·legial es podrà sol·licitar a partir del mes d'octubre.

Import de la bonificació
La bonificació consisteix en un 25% de descompte tant en la quota bàsica com en el Tram de Serveis Complementaris quedant, respectivament, uns imports de 47,25€ i 27€ per trimestre.

La nova bonificació, que se suma a les ja existents (per a arquitectes que inicien la seva activitat laboral, arquitectes jubilats, els que resideixen a l'estranger, els que han estat pares o mares, així com els arquitectes en situació de llarga baixa mèdica), s’aplicarà durant quatre trimestres consecutius i serà efectiva a partir de la factura trimestral següent a l’aprovació de la sol·licitud.

Com sol·licitar-la
La sol·licitud de bonificació es pot fer o bé presencialment a l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC o bé per correu electrònic a la Secretaria del Col·legi. Caldrà que aporteu el formulari de sol·licitud, adjuntant la documentació acreditativa necessària.

Més informació
Properament podràs descarregar el formulari de sol·licitud i consultar les condicions per poder beneficiar-te d'aquesta bonificació.


16/09/2019
Tornar