El Prat

Posicionament del COAC respecte la licitació d'AENA a l'Aeroport del Prat

Imatge: 
© Wikimedia
En relació a la licitació d’AENA per adjudicar la redacció del projecte del nou edifici satèl·lit, la reconfiguració de la T1 i les modificacions en el camp de vol de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el COAC vol posar de manifest:

1.- Sobre el procés de licitació, creiem que s’hauria hagut de fer com a concurs de projectes a 2 fases i que el criteri econòmic no hauria de ser, en cap cas, l’únic per triar l’equip guanyador. És per això que el setembre de 2019 vam interposar una demanda davant l’Audiència Nacional, que està pendent de resoldre’s i que no ha aturat l’adjudicació del projecte. En aquest mateix sentit, el CSCAE (Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya) també va presentar demanda.

A aquesta acció s’afegeix ara una novetat jurídica important. El passat 5 de febrer va entrar en vigor a l’Estat espanyol el Reial Decret-llei 3/2020 que incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 2014/25/UE en l’àmbit de contractació pública en determinats sectors especials. D’acord amb aquesta transposició, si ara AENA hagués de convocar aquesta licitació ho hauria de fer obligatòriament com a concurs de projectes, donat que es tracta de procediments d’especial complexitat.

2.- Sobre les desproporcionades baixes econòmiques (l’equip adjudicatari ha guanyat amb una baixa del 45% sobre els honoraris que AENA havia estipulat inicialment), creiem fermament que aquesta rebaixa posa en risc la qualitat del servei a prestar. Cal dir també que el plec no contemplava una clàusula relativa a les ofertes temeràries, i tampoc tenim coneixement de si es va seguir el procediment legalment previst per verificar que l’oferta més barata no fos anormalment baixa.

3.- Com que el perfil del contractant d’AENA no publica les actes de valoració dels participants —a diferència del que fa la resta del sector públic—, no tenim coneixement de les puntuacions tècniques dels equips participants ni de quina va ser la proposta tècnica millor valorada. Quan el COAC ha sol·licitat l’enviament de l’acta de valoració de la proposta tècnica, la companyia ha respost que cal anar a consultar l’expedient presencialment a les seves oficines de Madrid. Quan hem insistit en rebre’n una còpia, AENA s’ha ofert a enviar-la a l’Aeroport de Barcelona, on caldria anar-la a consultar, negant-se en tot moment, per política d’empresa, a facilitar-nos una còpia d’aquest document, que no deixa de ser un acte administratiu integrant d’un expedient públic.

4.- Finalment volem constatar que de moment no és possible saber quina era la millor proposta tècnica per a l’Aeroport de Barcelona, ni tampoc saber per què dels 8 equips inicialment presentats només 2 van assolir la puntuació mínima que es demanava sobre la proposta tècnica. L’única cosa certa —que sí ha publicat AENA— és que el contracte s’ha adjudicat per la meitat del seu preu.

En conclusió, el COAC creu que el disseny del procediment de licitació ha menystingut la necessària qualitat d’un equipament tan estratègic com és l’Aeroport de Barcelona, adjudicant el contracte a meitat de preu, com si fos possible complir amb excel·lència un contracte tan complex com aquest per la meitat dels honoraris proposats.
2/03/2020
Tornar