Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER ASSEGURAR LES ACTUACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL A L’HABITATGE A PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 15 de novembre s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/3532/2022 de 7 de novembre per la qual sobre la convocatòria  per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.  

Bases reguladores Resolució DSO/3005/2022, de 4 d’octubre 

Objecte  
Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions en matèria d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència susceptibles de rebre subvencions, i determinar-ne les condicions i els requisits per accedir-hi.

Dotació pressupostària 
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 7.477.499,98 d'euros 

Terminis de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

Persones beneficiàries 
Els beneficiaris últims d'aquestes subvencions són les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges, en què hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits: 

a) Tenir complerts 70 anys. 
b) Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
c) Trobar-se en situació de dependència tal com es desprèn de l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

Resum de la convocatòria 
Consulteu el resum elaborat per l'OCT. 
 
15/11/2022
Tornar