Una quarantena d’arquitectes visiten les obres de rehabilitació de l’edifici del carrer Correu Vell 8 de Lleida

Imatge: 
© COAC Lleida

La Demarcació de Lleida del COAC va organitzar el passat divendres, 11 de juny, una visita d’obra a l’edifici situat al carrer Correu Vell número 8 de Lleida, en la qual van participar una quarantena d’arquitectes. Es tracta d’una rehabilitació integral d’un edifici d'habitatges plurifamiliar en cantonada, situat dins del recinte del Centre Històric de Lleida, just al límit exterior de la muralla medieval.

El projecte de la intervenció actual, amb una superfície construïda de 995,92 m2, és obra de Puigdemasa Arquitectes SLPU, direcció d’obra de Josep Maria Puigdemasa, direcció d’execució de Jesús Arribas, empresa promotora CORMEN SL i constructora Construccions Pallas SA.

Les primeres referències de l’edifici daten de l’any 1941, i en aquell moment constava de planta baixa i un pis. Aquell mateix any es redacta un projecte de remunta per construir planta baixa, 3 plantes pis i un àtic, signat per l’arquitecte Gabino Lagarriga. 

Abans de l’actual intervenció, l’edifici estava desenvolupat en planta baixa, cinc plantes pis i un àtic, amb tres locals comercials en planta baixa i un habitatge per planta. L’estructura de l’edifici és mixta, a base de murs de càrrega de pedra i maó ceràmic massís, i pilars de maó ceràmic massís i jàsseres i bigues metàl·liques o de fusta. 

La intervenció actual proposa la divisió dels habitatges existents a dos per planta, creació d’un habitatge-dúplex entre planta cinquena i sotacoberta, i la unificació dels tres locals de planta baixa en un de sol, tot mantenint la volumetria exterior, amb canvi de cobertes, i reforç estructural dels forjats existents. Es millorarà l’accessibilitat amb la construcció d’un ascensor a l’ull de l’escala existent i s’aplicaran diverses estratègies bioclimàtiques de cara a obtenir un edifici nZEB, és a dir de consum energètic quasi nul.

17/06/2021
Tornar