vista satèlit port de barcelona
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Curs | Planejament urbanístic

Els objectius del curs són donar una visió global del planejament urbanístic i analitzar amb més detall aquelles figures de planejament que redactem amb més freqüència en el desenvolupament de la nostra professió com arquitectes:  planejament derivat i modificacions del PGO i estudis d’impacte i integració paisatgística.  

Versió per a imprimirPDF version