Eines de càlcul DB HE 1

-       CE3X, mitjançant un complement específic.  Accés per descarregar el complement (web d’Efinovatic)

-      CERMA (només per a habitatges) 

-       Herramienta Unificada LIDER-CALENER

-       CYPETHERM HE Plus

-       SG SAVE

Accés per descarregar els programes (web del Ministeri per a la Transició Ecològica).

La secció HE-1 "Condicions per al control de la demanda energètica" té diferents exigències a justificar. En funció del programa de certificació utilitzat pot ser necessari completar l’informe de verificació generat.