Eines per desenvolupar processos participatius

Eines per desenvolupar processos participatius. Nou curs de l'Escola Sert

Imatge: 
© A. Vilalta
El proper dilluns 2 de novembre, sota la direcció de l'arquitecta Sandra Bestraten, comença el curs "Eines per a desenvolupar processos participatius" a l'Escola Sert. Aquest curs és fruit del conveni signat entre el COAC, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Es tracta d'un curs curt, molt pràctic i d'actualitat dirigit a arquitectes i estudiants d'arquitectura interessats en iniciar-se en aquests processos, com una via per millorar la competitivitat dels equips d’arquitectura en un nou context econòmic, polític i social.

L'objectiu d’aquesta formació és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per desenvolupar processos participatius en els projectes de planejament urbà i d’arquitectura, com a oportunitat per millorar la qualitat dels projectes incorporant necessitats reals dels grups d’usuaris.

La participació ciutadana, cada vegada més, és un valor de referència per als gestors de la ciutat. Les administracions públiques busquen que les actuacions vagin acompanyades de processos participatius que permetin introduir la variable social, especialment important en projectes de rehabilitació integral o transformació urbana. Alhora, amb aquesta estratègia, s’optimitza la inversió pública i en general es té garanties de que les decisions adoptades satisfan a la població beneficiària. 

Aquesta manera de fer l’arquitectura va acompanyada d’una complexitat que cal conèixer i gestionar per fer el projecte viable, eficient i transformador. El curs defineix les variables lligades directament a la participació, i mostra com incorporar-les en les diferents fases del procés projectual i de disseny.

Es presentaran les eines més apropiades per dinamitzar els grups, amb la voluntat de garantir la veu de totes les parts i a la vegada afavorir l’eficàcia del procés. Per ajudar en aquesta fase del procés, es reforçaran les estratègies de comunicació bàsiques, com la transmissió de la informació tècnica a un llenguatge planer que permeti la comprensió dels projectes per part dels col·lectius que hi participen.

El curs s’estructura en una part teòrica i una pràctica. La part teòrica s’organitza en 3 dies, amb un total de 12 hores, durant els quals es donen les eines necessàries de la mà de persones expertes en projectes que incorporen processos participatius. La segona part consisteix en un exercici pràctic real que ha de permetre iniciar-se en la gestió de la participació amb una aplicació directa.

Dates: 2, 9 i 16 de novembre, de 16 a 20 h.
Més informació i inscripcions aquí.


28/09/2015
Tornar