ELECCIONS 2018 - CONVOCATòRIA ELECCIONS

Convocatòria de les eleccions col·legials de 10 de maig de 2018