Imatge: 
© AAEPFMC

Monogràfic: Guia d'Inspecció Tècnica: Estructures als Edificis (ITEE)

L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC) ha organitzat, per al dilluns 27 de maig de 19 a 21 h, el Monogràfic: Guia d'Inspecció Tècnica: Estructures als Edificis (ITEE). Una metodologia senzilla i directa de prediagnosi d'estructures, a càrrec de Josep Baquer Sistach, Jorge Blasco Miguel i Enric Heredia Campmany-Gaudet.

Elaborada per la Comissió de Rehabilitació de l’Associació de Consultors d’Estructures, la qual treballa des de fa anys en la redacció d’aquest document, la guia ITEE cobreix el forat existent entre las ITE, segons l'actual decret 67/2015, i les diagnosis estructurals complertes i suposa un instrument d’ajut per als tècnics, orientat a facilitar la realització d’una prediagnosi de l’estat de l’estructura dels edificis des d’un punt de vista estructural.

La frontera entre una prediagnosi i una diagnosi no és una línia perfectament definida, sinó que es tracta d’un entorn d’intersecció entre ambdues descripcions concises, adreçades a determinar l’estat real de l’edifici i, al mateix temps, els signes o símptomes que manifesten disfuncions estructurals que poden afectar l’estabilitat parcial, local o total del conjunt arquitectònic”.

Pel que fa a la metodologia de la guia, en funció d'un seguit de dades bàsiques de l'edifici, es calibra el grau de prospecció i anàlisi dels sistemes estructurals que composen l'edifici, així com la qualificació justificada de les possibles deficiències detectades. Tot resta documentat i organitzar a fi efecte de deixar constància de la feina realitzada i coherència de les recomanacions que d'ella es deriven relatives a l'estat de conservació de l'estructura. Hi ha un programa informàtic d’aplicació d’aquesta Guia.

Més informació i inscripció

Versió per a imprimirPDF version