Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Terminis i disposicions transitòries del nou Codi d’accessibilitat de Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 30 de novembre de 2023 s’ha publicat al DOGC el Decret 209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, que entrarà en vigor el proper 1 de març de 2024, 3 mesos després de la seva publicació al DOGC. El nou Codi, que deroga el vigent (D. 135/1995), respon a la necessitat de desplegament de la Llei 13/2014 d’Accessibilitat de Catalunya. 

Amb un total de 199 articles i 15 annexos, es fixen les condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

És una reglamentació dirigida a:

- la millora de les condicions d’accessibilitat en tot allò que es dissenyi de nou
- l’impuls a la transformació de l’entorn existent (es desenvolupen dos annexes que recullen els ajustos raonables exigibles, el segon dels quals identifica els ajustos que els establiments d’ús públic i els edificis d’habitatges han d’haver assolit en la data límit que s’indica)
- la incorporació de l’accessibilitat comunicativa i cognitiva

En aquesta comunicació, es vol posar en relleu el principal contingut de les disposicions transitòries (relació no exhaustiva).

Així, es podrà seguir aplicant la normativa anterior (D. 135/1995) en els següents casos:

Sol·licitud de permisos i projectes:

Sol·licituds de llicències i autoritzacions, comunicats d’obres i altres tràmits administratius assimilables que s’hagin presentat abans dels 6 mesos posteriors a l’entrada en vigor del Decret (1.9.2024).
Projectes visats abans de l’entrada en vigor del Decret es regeixen per la normativa aplicable en el moment del visat, sempre que la sol·licitud de llicència corresponent, el comunicat d'obres o l'inici de la tramitació administrativa que correspongui s'hagi efectuat en un termini de fins a dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret (fins 1.03.2025).
Projectes encarregats per les administracions públiques que s’hagin presentat abans dels 6 mesos posteriors a l’entrada en vigor del Decret (1.09.2024).

Planejament urbanístic:

Instruments de planejament urbanístic, general i derivat, que hagin estan objecte d’aprovació provisional abans de l’entrada en vigor (1.03.2024).
Instruments del planejament urbanístic, general  i derivat, que hagin estat objecte d’aprovació inicial en el transcurs dels 2 anys anteriors (1.03.2022) a l’entrada en vigor i siguin objecte d’aprovació provisional o definitiva durant el 1r any posterior a l’entrada en vigor (1.03.2025).
-  Projectes d’urbanització que hagin estat objecte d’aprovació inicial en el transcurs dels 2 anys anteriors (1.03.2022) a l’entrada en vigor i siguin objecte d’aprovació provisional o definitiva durant el 1r any posterior a l’entrada en vigor (1.03.2025).

En properes comunicacions, el COAC anirà informant sobre les actuacions i aspectes rellevants del mateix.

El Col·legi d’Arquitectes i el nou Codi d'Accessibilitat
Per conèixer el punt de vista i accions del COAC 
en relació amb l'aprovació del nou Codi, clica aquí.

Més informació 
Per a informació més detallada, podeu consultar el text del Decret, publicat al DOGC de 30 de novembre, així com la nota de premsa del Govern.
5/12/2023
Tornar