Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Nous documents OCT

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En el marc de la transició cap a una economia circular, la convocatòria del RD 853/2021 de regulació dels programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), estableix que les actuacions subvencionables recollides en els diferents programes d'ajuda garantiran el compliment del principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient (DNSH Do Not Significant Harm) en les actuacions que es proposin i, específicament, en promoure l'ús eficient de recursos, la reducció dels residus i en l'establiment de criteris que afavoreixin el desmuntatge i l'adaptabilitat.

L'OCT del COAC ha elaborat dos documents de suport per donar-li resposta en la fase de projecte:

D'una banda, un model d'Estudi de gestió de residus, que permet la justificació de destinar el 70% dels residus en pes (com a mínim), a reutilització, reciclatge o recuperació, segons el Protocol de gestió de residus de construcció i enderroc de la UE.

I, d'altra banda, un document justificatiu del principi de no empitjorament del medi ambient en què es tracten aspectes relacionats amb el disseny per al desmuntatge i la circularitat, (ISO 20887), establint criteris tècnics per incloure aquests aspectes en les fases de concepció, disseny i realització de les diverses actuacions realitzades amb el suport dels fons Next Generation.

Cal destacar que totes les convocatòries d'ajuts del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) han de tenir en compte i justificar l'aplicació del principi DNSH.

Enllaç als documents:
· Estudi de gestió de residus rehabilitació i reforma (Fons Next Generation)*
· Fitxa OCT DNSH (NG EU)*

* Per accedir a aquests documents cal tenir contractat el Tram Complementari.

· Enllaç a la jornada 'Transició cap a una economia circular. Fons NG EU: Principi DNSH i residus d'obra' i al vídeo.
2/11/2022
Tornar