Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Nova aplicació per als IIT-BCN

Nova aplicació per als IIT-BCN

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Coincidint amb la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre taxes urbanístiques que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, aplicable des del 16 d'octubre, el COAC ha posat en marxa una nova aplicació per tramitar els Informes d’Idoneïtat Tècnica.

FETA A MIDA PER ALS ARQUITECTES
Ha estat dissenyada i elaborada per un equip d'arquitectes que utilitzen habitualment l'aplicació i visadors del COAC, amb l’objectiu de fer una eina orientada al màxim a les necessitats reals dels seus usuaris.

MÉS FÀCIL
Permet una introducció de dades molt més àgil i incorpora millores com la signatura de diversos documents alhora, amb la conseqüent reducció de temps del tràmit, així com la possibilitat que els sol·licitants d'un mateix expedient signin els documents en diferents llocs i moments. 

MÉS INFORMATIVA I TRANSPARENT
Els processos de revisió dels expedients incorporen una nova utilitat de notes i revisions que permet a l’usuari veure en tot moment i de forma clara i automàtica els punts de control realitzats per part dels tècnics visadors, els verificats i els que restin pendents.

MÉS EFICAÇ
La nova aplicació permet que el COAC pugui assumir un compromís de tramitació de màxim 5 dies, quan l'estipulat per conveni amb l'Ajuntament de Barcelona dóna un límit màxim de 15 dies. 

L'aplicació està preparada per funcionar amb els principals navegadors existents (Firefox 3, Internet Explorer 8, Opera 9, Google Chrome i Safari) i les signatures vàlides són les avançades FirmaProfesional i DNIe.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya compta amb una àmplia experiència professional demostrada. Els arquitectes del Servei de Visat són professionals experts que, a més de tenir la formació i les capacitacions que garanteixen la qualitat resultant de la revisió dels projectes, acumulen una experiència de més de 10.000 expedients informats favorablement.

A la garantia en la qualitat de revisió s’afegeix l'atenció personalitzada tant per via telemàtica com presencial, que facilita a l’arquitecte la resolució de dubtes i el coneixement sobre l’estat de tramitació del seu expedient.

A més, els col·legiats adscrits al tram de Serveis Complementaris del COAC tenen a accés a tots els documents de projecte que elabora l’OCT, que faciliten la preparació i tramitació dels IITs.

NOU PROCEDIMENT DE PAGAMENT I PREUS 
Fins al moment, la taxa del permís d’obres, que pagava el client directament a l’Ajuntament de Barcelona, incloïa el preu de la revisió del projecte efectuada per part de les entitats col·laboradores i l'Ajuntament abonava l’import corresponent a la revisió a l’entitat emissora de l'IIT.

Amb la modificació de l'Ordenança Fiscal sobre taxes urbanístiques, el client haurà d’abonar l’import de la revisió directament a l'entitat col·laboradora acreditada que emeti l’IIT del projecte.

En relació al preu de la revisió de projectes per part de les entitats col·laboradores, la modificació de l’Ordenança estableix també un barem de preus amb uns límits màxims i mínims, dels quals el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya aplicarà els mínims publicats.
 
15/10/2014
Tornar