Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dm, 27 setembre fins Dm, 11 octubre
Dimarts de 15:00 h a...

Obertes les inscripcions per al curs de càlcul i disseny...

Obertes les inscripcions per al...

Novetats tramitació IIT-BCN

Nova Guia de Criteri per l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima d’habitatges disconformes per parcel·la

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Guia de Criteri per l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima d’habitatges disconformes per parcel·la. Amb aquesta modificació, l’Ajuntament vol homogeneïtzar els criteris d’aplicació establerts a l’article 236.1 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità, seguint així les recomanacions dels informes emesos per la Direcció dels Serveis Jurídics-Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic i de la Direcció d’Actuació Urbanística-Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Modificació:

La guia estableix que el càlcul de densitat màxima d’habitatges permesa en una edificació en situació de volum disconforme, d’acord amb el que preveu l’article 180 de les OME, s’ha d’efectuar en funció de la volumetria que permetria el planejament actualment vigent, i no de la volumetria de l’edificació ja construïda.

Per tal de poder consultar de forma més extensa els arguments i motivacions de la modificació, la guia s’acompanya de l’informe de Serveis Jurídics Centrals i de la Nota de la Direcció d’Actuació Urbanística. Trobareu la guia publicada al repositori municipal (BCNROC).

La modificació serà d’aplicació a partir de la data de la seva signatura.

22/07/2022
Tornar