Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Taules Tècniques

 

TAAC - Accessibilitat

La Taula d'Accessibilitat per a les Activitats a Catalunya (TAAC) té per objectiu harmonitzar els criteris d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a Catalunya, elaborant uns criteris unificadors que permetin aplicar als edificis existents la normativa estatal i autonòmica de forma conjunta. L’abast de la TAAC són els establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic i que hagin de justificar la normativa d’accessibilitat.

•  Per accedir als documents generats per la TAAC cliqueu aquí.

 

  

TINSCI - Incendis

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI) té com a objectiu homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics, publicant documents consensuats entre els diferents participants. 

•  Per accedir als documents TINSCI cliqueu aquí.

•  Accediu també a la Revista BombersCAT on trobareu diversos articles d'interès tècnic. Cliqueu aquí.

 

TID-PAU - Plans d'autoprotecció

La Taula d'Interpretació i Desplegament dels Plans d'Autoprotecció (TIDPAU) neix amb la voluntat de facilitar l'aplicació del Decret 82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, que ha suposat molts canvis i adaptacions tant per titulars d'activitats, administracions com per als propis professionals del sector.

Objectius: Homogeneïtzar els criteris d’aplicació del Decret 82/2010, col·laborar en la redacció de textos i reglaments futurs que desenvolupin aquest decret i en una aplicació raonable i sostenible del mateix. 

•  Per accedir als documents generats per la TID-PAU cliqueu aquí.

 

TC-IE - Instal·lacions d'Electricitat

La Taula Consultiva d'Instal·lacions Elèctriques (TC-IE) vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament electrotècnic de baixa tensió.

Objectius: Analitzar la normativa en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament i formular propostes específiques que ajudin a homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament dels projectes tècnics.

•  Per accedir als documents generats per la TC-IE cliqueu aquí.

Versió per a imprimirPDF version