Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
FAQs concurs comissariat Congrés

1 - En la primera fase I –"C. PRESSUPOST ORIENTATIU Una estimació indicativa del pressupost que inclou les produccions, exposicions, esdeveniments congressuals i altres proposats per l’equip"–, si tot i mencionar els ítems a incloure i/o pressupostar no es menciona el valor, es rebutjaria la proposta independentment que compleixi amb els altres dos ítems de criteris de selecció?

Les bases del concurs detallen quins són els elements que han d'estar inclosos en els 700.000 € i quins queden exclosos. Aquests 700.00 € no són el pressupost complet del congrés. En la proposta, els equips han d'explicar com utilitzarien aquests 700.000 € per a les accions que proposen i que estan dins d'aquest pressupost. Els equips també poden proposar accions que podrien ser objecte de patrocini privat si ho consideren oportú. Serà tasca del jurat avaluar la claredat i idoneïtat del pressupost presentat pels equips en la totalitat de la proposta presentada.

2 - De ser obligatori per concursar l’estimació del pressupost, quanta gent s'espera que assisteixi? D'això en depenen les àrees o espais objecte d'aplicació.

Tal com s'indica a les bases, el lloguer d'espais per a congressos no està inclòs en el pressupost de 700.000 € ni en la seva preparació. Només s'hauria de preveure un dotació d'infraestructures si es proposen espais per a les sessions sense cap preparació per acollir esdeveniments d'aquest tipus (per exemple, un parc o un espai obert).

Cal tenir en compte que la decisió final sobre els espais concrets on se celebrarà el congrés es prendrà de forma conjunta entre els guanyadors del concurs i l'organització, intentant triar els espais que millor s'adaptin a l'estructura del congrés que es desprèn del concurs.

No és possible en aquest moment preveure quantes persones hi assistiran, tot i que, com a referència, al Congrés de Copenhaguen van assistir-hi entre 6.000 i 7.000 congressistes.

3 - Els centres de convencions de propietat pública o gestionats públicament tindrien costos? S'inclourien en el pressupost per al seu ús?

Sigui quin sigui l'espai escollit -públic o privat-, dins dels 700.000 € no cal preveure el cost del seu lloguer.

4 - Si l'equip es presenta i algun membre -exceptuant la direcció del projecte- vol retirar-se, pot fer-ho?

La primera volta del concurs es anònima, de manera que la valoració de la capacitat de l'equip proposat només es produirà en la segona volta del jurat per als 5 finalistes.

En aquesta segona sessió, el jurat podrà fer preguntes i parlar amb els equips, i aquest tipus de qüestions es podran tractar directament entre l'equip i el jurat.

IMPORTANT:cal tenir en compte que la primera volta és anònima i no pot aparèixer el nom de l'equip proposat en cap dels 4 panells A3.

5 - Quin idioma és preferible per presentar els panells?

La documentació es pot presentar en qualsevol dels idiomes previstos: català, castellà o anglès.

Des de l'organització s'adjuntaran traduccions dels textos presents als panells quan sigui necessari per a la comprensió del jurat.

6 - La declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions fiscals i de la Seguretat Social que es demana adjuntar a la primera fase és obligatòria per a tots els membres de l'equip, fins i tot els internacionals?
La declaració responsable pot ser conjunta per a tots els membres, inclosos els internacionals.

En el cas dels equips que passin a la segona fase, des de l'organització s'analitzarà si és necessari sol·licitar algun document per verificar la veracitat de la declaració.