Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Publicada la Llei General de Telecomunicacions

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 29 de juny es va publicar al BOE la Llei 11/2022, llei General de Telecomunicacions, la qual va entrar en vigor el 30 de juny,  dia següent de la seva publicació.

La Llei reforma el marc normatiu del sector de les telecomunicacions amb la transposició de la Directiva (UE) 2018/1972 -Codi europeu de les Comunicacions electròniques- i amb el desplegament del “Pla Espanya Digital 2025” per a la recuperació sostenible després de la pandèmia per COVID-19. També incorpora les estratègies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola (PRTR) per al foment de la connectivitat digital, l’impuls a la ciberseguretat i el desplegament de les xarxes de molt alta capacitat com la de tecnologia 5G per a telefonia mòbil.

Regula la instal·lació i l’explotació de les xarxes de comunicacions electròniques, la prestació de serveis, els seus recursos i serveis associats, els equips radioelèctrics i els equips terminals de telecomunicacions.

Entre altres aspectes de la Llei, cal destacar:

- Impulsa l’accés a les xarxes i serveis de comunicació electrònica de banda ampla per contribuir a una major vertebració social i impulsar diferents activitats econòmiques i socials. Promou la connectivitat i l’accés a les xarxes de molt alta capacitat (fibra òptica, telefonia mòbil 5G).

- Introdueix el concepte de Servei universal com a dret bàsic dels usuaris a l’accés a les telecomunicacions independentment de la seva localització geogràfica, amb una qualitat determinada i a preu assequible. Com a mínim, es garantirà el servei de banda ampla a velocitat mínima de 10 Mbit/s (baixada de dades) i els serveis de veu.

- L’annex II de Terminologia incorpora les definicions entre les que cal destacar la nova classificació dels serveis de comunicacions electròniques continguda al Codi europeu.

- Les infraestructures comunes i xarxes de comunicació electròniques en els edificis es regulen en el Títol III, Secció 4a. Indica que caldrà desenvolupar la normativa tècnica necessària per assolir la implantació de l’edifici sostenible i connectat i del concepte de la llar digital. Així mateix, regula la instal·lació per part dels operadors dels trams finals de la xarxa d’alta i molt alta capacitat en edificis nous i existents; aquests podran realitzar aquesta instal·lació, prèvia comunicació i acceptació per part de la comunitat de propietaris.

- Regula els requisits essencials dels equips de telecomunicació i la seva avaluació per a la comercialització en la UE, i s’estableixen les condicions que han de complir les instal·lacions i els instal·ladors.

- Incorpora avenços en matèria de protecció del dret dels usuaris.

- Reforça l’accés als números d’emergència i, en concret, al número 112 com a número d’emergència a tota Europa.
11/07/2022
Tornar