Protocols Seguretat i Salut obres covid-19
DARRERA ACTUALITZACIÓ: 29 D'ABRIL

El dia 11 d'abril ha entrat en vigor el Reial Decret 487/2020 que prorroga l'estat d'alarma en les condicions aprovades inicialment el dia 14 de març. Aquest fet pot implicar la represa dels treballs a les obres. La continuïtat d'aquests treballs ha de respectar en tot cas les mesures de seguretat i salut enfront l'actual crisi sanitària de la COVID-19.

A data d'avui el Ministeri de Sanitat no ha aprovat cap protocol específic de mesures de seguretat i salut a les obres. Els col·legis d'arquitectes han adreçat una carta al Ministeri de Transport, Movilitat i Agenda Urbana exigint al Govern de l'estat "directrius clares i específiques" en relació a les obres de construcció.
 

 

[NOU 29 D'ABRIL]: Resposta del Ministeri de Treball i Economia Social
El Ministeri de Treball i Economia Social ha respost l'escrit presentat pel CSCAE a través de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. En la resposta s'indica que les mesures de prevenció aprovades pel Ministeri són d'aplicació obligatòria a les obres i que han de recollir-se al Pla de Seguretat de l'Obra. Podeu consultar la resposta aquí

[11 D'ABRIL]
El Ministeri de Sanitat ha publicat unes pautes obligatòries per als centres de treball, tot i que tenen un caràcter genèric i no són específiques per a les obres. Les podeu consultar en aquest enllaç.

Així mateix, el CSCAE i el CGATE han confeccionat el document “Recomendaciones de apoyo a las actuacions en materia de Seguridad y salud en obras de construcción como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19” que us pot ésser d'utilitat, a l'espera que el Ministeri competent publiqui el protocol requerit.

[13 D'ABRIL]
Per la seva banda, en data 12 d’abril la Generalitat de Catalunya va acordar una estratègia de mesures en relació a la represa de l’activitat laboral que han estat publicades el dia 13 d’abril i que podeu consultar aquí.
[15 ABRIL]
També, amb caràcter orientatiu, podeu consultar la  "Guia d'actuació en matèria preventiva per causa de la COVID-19 a les obres de construcció" elaborada per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i els sindicats CCOO i UGT. Conté recomanacions aplicables a tots els centres de treball temporals o mòbils (obres) i està dirigit a treballadors, visites, subcontractes, autònoms, proveïdors ia qualsevol un altre tercer que acudeixi o es trobi en aquestes instal·lacions

Així mateix, us facilitem enllaç a les FAQs del CSCAE que han estat actualitzades a fi i efecte que pugueu resoldre qualsevol dubte en relació a la nova situació de l'estat d'alarma. En concret, s'han introduït les preguntes B28 a B31 sobre aquest nou marc. Consulteu-les aquí


En qualsevol cas, per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica (juridica@coac.net) o a l’Oficina Consultora Tècnica del COAC (octsecretaria@coac.net ).
Versió per a imprimirPDF version