Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Aportació de plànols georeferenciats al Registre de la Propietat (UTM)

La Llei 13/2015, de 24 de juny modifica la Llei del Cadastre i la Llei Hipotecària per exigir l’aportació de plànols georeferenciats amb cordenades UTM en tot un seguit d’actes inscrivibles al Registre de la Propietat.

Aquests actes són: primera inscripció de finques (immatriculació), declaració de noves construccions en una finca, o bé actuacions que determinin una reordenació dels terrenys, entre d’altres: parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions, etc. Així doncs, per exemple, per inscriure una reparcel·lació ja no és suficient amb aportar el plànol de la reparcel·lació, sinó que s’ha d’afegir a la documentació la georeferenciació de cada parcel·la en cadascun dels seus vèrtexs.

El plànol que s’exigeix és el del Cadastre, excepte en els supòsits contemplats a la Llei (bàsicament quan la realitat física que es vol inscriure no coincideix amb la descripció cadastral, o bé quan l’operació produeixi una reordenació dels terrenys). En aquests casos, juntament amb la representació gràfica cadastral que pugui existir, caldrà aportar una representació gràfica alternativa (RGA).

Aquesta RGA haurà de complir amb els requisits fixats reglamentàriament. Per saber si la RGA ja elaborada compleix els requisits tècnics esmentats, i en particular la compatibilitat amb la representació de les parcel·les que figuren en la cartografia cadastral, la Direcció General del Cadastre disposa, a través de la seva Seu Electrònica, d'un servei de validació de bases gràfiques georeferenciades alternatives. L’informe de validació porta un codi de verificació segur que els Notaris i Registradors poden fer constar a l’escriptura o a la inscripció, i que servirà perquè el Cadastre realitzi l'actualització o rectificació que correspongui.

Al web del Cadastre hi trobareu tots els aspectes pràctics d’aquestes exigències, amb definicions detallades sobre la georeferenciació, requisits tècnics de les RGA, obtenció de la validació de la RGA, tramitació de l’aportació de la representació gràfica en els diferents supòsits, i preguntes freqüents.

Accedeix al web del Cadastre 

Per a més informació es pot consultar el text de la publicació digital ANEXO n.21 del CSCAE.

Accés a la Resolución de 29/10/2015, por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General de Catastro

Els col·legiats podem consultar el document informatiu elaborat per l'OCT clicant aquí

1/04/2016
Tornar