Publicat el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 12 de juny es va publicar el RD 513/2017, pel qual s’aprova un nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) que actualitza i substituirà el vigent RD 1942/1993.

El RIPCI té com a objectiu regular les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció activa contra incendis, les condicions d'habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i de manteniment, les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions i el règim sancionador.

Aquest nou Reglament entrarà en vigor el proper 12 de desembre de 2017, data en què quedarà derogat l’actual RD en vigor.

Accediu a les dues versions del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 
22/06/2017
Tornar