Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Nou Protocol de requeriment d’inscripció de societats professionals al COAC

La Junta de Govern del COAC, en sessió celebrada el 26 de juny, ha aprovat un pla d’acció de regularització de la inscripció col·legial de les societats professionals.

L’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals estableix que les societats professionals s’hauran d’inscriure en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili.

Així, es contactarà prèviament amb els arquitectes socis professionals per tal de procedir a la inscripció de la societat. En cas de no rebre resposta en el termini d’un mes des de l’enviament del requeriment, s’obrirà expedient disciplinari d’ofici als administradors i socis-arquitectes que constin, per incompliment d’obligacions legals i col·legials.

Aquest protocol s’aplicarà a tots els casos en què s’hagin rebut o es rebin en un futur comunicacions del Registre Mercantil sense que els arquitectes hagin presentat voluntàriament petició d’inscripció al Registre Col·legial.


4/07/2019
Tornar