El Simposi sobre sòl no urbanitzable en xifres

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), en el marc del Congrés d’Arquitectura 2016, va organitzar, el passat mes d’octubre del 2016, el Simposi sobre Sòl No Urbanitzable amb l’objectiu de reflexionar sobre el territori que configura el sistema d’espais oberts i trobar noves mirades entorn a l’ordenació d’aquest tipus de sòl i al paisatge. El Simposi, que va comptar amb 277 assistents, es va dur a terme al llarg de 3 dies a les ciutats de Figueres, Olot i Girona, respectivament.

Coneixedors de l’immens univers que configura el sistema d’espais oberts, es va decidir organitzar cada una de les jornades al voltant d’un bloc temàtic: “activitats i allò construït”, “paisatge” i “reflexions”. 

Així, al llarg de les 25 ponències i 4 taules rodones que es van desenvolupar, es va reflexionar entorn a temes d’ordenació,  edificació i activitats, i intervenció en el paisatge, però també parlar de sensacions, sentiments i emocions, amb la voluntat de reflexionar, analitzar i debatre, formular noves preguntes i donar, finalment, alguna resposta a les noves demandes i problemàtiques sorgides del context social actual en l’àmbit territorial del conjunt d’espais oberts de Catalunya.

Davant de la potència i el valor de la informació, idees, reflexions i qüestions que es van generar durant els dies del simposi, el COAC va decidir que el Simposi no finalitzes en les jornades del mes d’octubre sinó que tingues continuïtat i així poder oferir un document de síntesi i conclusió. 

Per aquest motiu, durant aquests mesos, s’ha estat treballant en la recollida, filtre, reflexió i resum de tot allò que es va parlar al llarg de les jornades del simposi. La intenció no és només oferir un document analític i objectiu de resum, sinó de reflexió i debat on apareixen propostes i recomanacions respecte les estratègies a seguir en el sòl no urbanitzable. 

L’esborrany d’aquest document el podeu trobar penjat a la web del simposi (www.simposisnu.com) i la presentació es farà el dimecres 28 de juny a càrrec de l’arquitecte Sebastià Jornet.

24/05/2017
Tornar