Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Sol·licitud de cèdula de 2a ocupació

Sol·licitud de cèdula de 2a ocupació: canvi de termini de pagament

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L’Agència de l’Habitatge ha actualitzat la seva aplicació per a la gestió de les sol·licituds telemàtiques de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

El canvi més destacat és la modificació del termini de pagament de les taxes de tramitació, que passa a ser de 48 h.

Quan la persona sol·licitant no hagi efectuat el pagament en les 48 h de l’alta de la sol·licitud, l’Agència de l’Habitatge enviarà un requeriment de pagament de la taxa i del corresponent justificant bancari.

Si transcorregut el termini que s’especifiqui en el requeriment no s’ha presentat el justificant de pagament, l’Agència de l’Habitatge procedirà a arxivar per desistiment la sol·licitud de cèdula de manera automàtica.

En el cas que el sol·licitant hagi demanat ser notificat telemàticament, aquest requeriment li serà enviat mitjançant notificació electrònica.

22/07/2019
Tornar