Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Verificació d’HE-0 i HE-1 amb el programa EnergyPlus (mitjançant el complement SG SAVE i SketchUp)

EnergyPlus és un programa de simulació energètica d’edificis molt avançat, desenvolupat pel Departament d’Energia dels Estats Units, que permet fer un estudi en profunditat del funcionament energètic dels edificis, analitzant la seva demanda i consum, l’enllumenat natural, la qualitat de l’aire interior, etc.

Tot i que en els seus inicis EnergyPlus era un programa difícil d’utilitzar (sobretot perquè no disposava d’entrada gràfica), en els darrers anys s’ha facilitat considerablement el seu ús amb la superposició de capes externes que han fet l’entrada de dades i visualització de resultats més fàcil i intuïtiva. Així, actualment, el motor de càlcul d’EnergyPlus es pot executar des de la plataforma OpenStudio i admet una entrada gràfica, entre d’altres, per mitjà del programa SketchUp de modelatge en 3D.

Dins el context i fent un pas més per facilitar l’ús d’aquestes eines, l’empresa Efinovatic (desenvolupadors del programa de Certificació energètica CE3X) ha creat el complement SG SAVE per a EnergyPlus, que permet introduir-hi tots els paràmetres necessaris perquè es pugui utilitzar en la verificació del compliment de l’HE-0 i HE-1 del Codi Tècnic de forma senzilla.

Així doncs, SG SAVE adapta el programa EnergyPlus al context reglamentari espanyol, carregant per defecte totes les condicions prefixades per a la verificació del DB-HE (climes, perfils d’ús, edifici de referència, valors límits de la normativa, etc.) i facilitant a l’usuari la introducció de la informació.

Tant EnergyPlus, OpenStudioSketchUp com el complement SG SAVE són gratuïts i la utilització del conjunt és una alternativa real i possible a altres eines de simulació com LIDER-CALENER. De fet, es tracta d’una opció molt recomanable per la seva facilitat d’entrada gràfica i utilitat com a eina de disseny (sobretot per als usuaris coneixedors d’SketchUp), atès que ofereix uns resultats molt complets que permeten estudiar el comportament energètic de l’edifici simulat, més enllà del simple compliment dels requeriments  normatius.

SG SAVE també elabora un informe dels resultats per adjuntar al projecte, que actualment ja és vàlid per justificar el compliment de l’HE-0 i l’HE-1, però encara no es pot utilitzar per a la Certificació energètica d’edificis (està en tràmits per ser reconegut per a la Certificació energètica i s’espera que es resolgui abans de finalitzar el 2017).

Per descarregar el complement SG SAVE i per a més informació, cliqueu aquí.
4/12/2017
Tornar