Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Actualització extraordinària del Mòdul Bàsic per a l’any 2022

Actualització extraordinària del Mòdul Bàsic per a l’any 2022

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2022, per a treballs en procés de visat iniciat abans de l’1 d’octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 587 €, restant el valor de l'Índex d’intervenció en 1,2092.

Aquest Índex d’intervenció i el nou Mòdul bàsic entraran en vigor a partir de l'1 de juliol de 2022. Per a la seva obtenció, s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprès entre juny de 2019 i desembre de 2021, obtenint un coeficient del 14,80%.

Pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris i donat el percentatge d’augment del nou Mòdul, s'ha acordat fixar el límit de Pressupost d’Execució Material en 320.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

9/06/2022
Tornar