Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona

Nova convocatòria d'ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, ha obert la convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts per a la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per promoure la recuperació patrimonial, la sostenibilitat ambiental i la millora del petit comerç.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 1.300.000 €, i els ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades al BOPB el 7 de febrer de 2019.

Procediment
El procediment ve determinat pels passos següents:
1. Sol·licitud d’informe tècnic previ
2. Emissió de l’informe tècnic previ
3. Inici de les obres i sol·licitud dels ajuts
4. Finalització de les obres
5. Valoració de les actuacions efectivament realitzades
6. Resolució provisional, tràmit d’al·legacions i resolució definitiva
7. Pagament dels ajuts

El termini de presentació de sol·licituds d’informe tècnic previ finalitzarà el 30 de novembre de 2021, tot i que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior mitjançant la seva publicació al BOPB.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits d’actuació:

1. Obres de rehabilitació en edificis i parcel·les
a. Cobertes verdes
b. Naturalització de parets mitgeres i tanques cegues
c. Espais lliures d’edificació
d. Utilització de materials amb baixa petjada ecològica i/o obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental
e. Eliminació d’elements nocius per a la salut
2. Establiments comercials
a. Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals
b. Millora de l’accessibilitat
c. Millora de la sostenibilitat
d. Actuacions col·lectives per als locals comercials de l’àmbit de pl. Mercadal
3. Actuacions d’obres extraordinàries
a. D’interès paisatgístic o patrimonial
b. D’interès per conjunt

Per a més informació sobre els requisits i obligacions per acollir-se a la convocatòria, podeu consultar l'Anunci publicat al BOPB el 9 de febrer.

 
20/04/2021
Tornar