Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
ajuts per a la protecció i millora del paisatge urbà

Noves convocatòries d'ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, ha obert les convocatòries per a l’any 2022 dels ajuts per a la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona. D'una banda, es convoquen ajuts pel que fa a actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics i, de l'altra, ajuts per a les actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes i naturalització.

Les convocatòries compten amb una dotació pressupostària d'1.600.000 € cadascuna, i els ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades al BOPB el 7 de febrer de 2019.

Procediment
En ambdós casos, el procediment ve determinat pels passos següents:
1. Sol·licitud d’informe tècnic previ
2. Emissió de l’informe tècnic previ
3. Inici de les obres i sol·licitud dels ajuts
4. Finalització de les obres
5. Valoració de les actuacions efectivament realitzades
6. Tràmit d’al·legacions
7. Resolució i pagament dels ajuts

El termini de presentació de sol·licituds d’informe tècnic previ finalitzarà el 15 de novembre de 2022, tot i que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior mitjançant la seva publicació al BOPB.

Actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de começos emblemàtics subvencionables
1. Actuacions d'interès patrimonial
- Restauració o rehabilitació en elements comuns d'edificis catalogats, dels elements de l’edifici amb interès patrimonial o de paisatge inclosos al catàleg del patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament
- Obres en entorns d'edificis catalogats que permetin l’apreciació i dignificació d’edificis catalogats

2. Actuacions d'interès per conjunt
- Obres de recuperació dels elements propis del conjunt:
- Recuperació de composicions malmeses o desaparegudes pròpies d’un conjunt arquitectònic
- Restauració conjunta de fronts de façana que formin part d’un conjunt

3. Locals històrics protegits (emblemàtics)
- Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana

4. Locals històrics no protegits
- Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials

5. Millora de la imatge exterior en locals comercials
- Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials


Per a més informació sobre els requisits i obligacions per acollir-se a la convocatòria, podeu consultar l'Anunci publicat al BOPB el 25 de març.


Actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització subvencionables
1. Mitgeres
- Rehabilitació de parets mitgeres visibles des de la via pública o espais col·lectius amb incorporació d’aïllament tèrmic i amb projecte d’integració arquitectònica

2. Cobertes verdes
- Transformació en superfície enjardinada
- Implantació d’horts urbans
- Rehabilitació de cobertes enjardinades existents

3. Naturalització i permeabilització de tanques cegues
- Permeabilització de tanques cegues i el seu tractament vegetal

4. Espais lliures d'edificació
- Eliminació paviments en solars edificats que continguin espai lliure d’edificació pavimentat, prèvia presentació de projecte d’enjardinament
- Intervencions en tanques cegues que esdevinguin permeables i calades, permetent la visió entre l’interior i l’exterior

5. Materials amb certificació ambiental
- Ajuts complementaris per la utilització de materials amb certificació ambiental

Per a més informació sobre els requisits i obligacions per acollir-se a la convocatòria, podeu consultar l'Anunci publicat al BOPB el 25 de març.

 
Jornada de presentació
El passat 26 d'abril, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà va presentar aquestes convocatòries al COAC. Pots recuperar el vídeo de la sessió al nostre canal de Youtube.
13/04/2022
Tornar