Rehabilitació d’edificis residencials dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge

Nous ajuts per a la rehabilitació d’edificis residencials dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

ATENCIÓ: Tal com indica el DOGC del 18 de setembre, s'ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds de subvenció fins al dia 4 d'octubre de 2020.

S'ha publicat al DOGC del 6 de juliol la Resolució TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades a la Resolució TES/1103/2020, de 20 de maig.

L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Actuacions subvencionables

Línia 1 Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat
(Resultat d’un IITE amb deficiències qualificades com importants, greus o molt greus)

1.1 Actuacions en els edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloses les de l’interior dels habitatges si estan vinculades a actuacions globals a tot l’edifici

Línia 2: Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat 

2.1 Actuacions de conservació
(Resultat d’un IITE amb deficiències importants, greus o molt greus)

2.2 Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat
(Resultat d’un IITE amb o sense deficiències)

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges.

Requisits dels edificis
Entre d’altres: L’edifici ha de disposar abans de la sol·licitud de la subvenció de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

Termini
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 18 de setembre de 2020.

Resum de la convocatòria
Consulta el resum elaborat per l'OCT
(contingut disponible per als col·legiats que tenen contractat el Tram Complementari)

7/07/2020
Tornar