Propers Actes

Del Dj, 09 setembre fins Dg, 19 desembre
Els dijous i els...

Exposició "L'Àlbum de l'Arquitecte: Denise...

Exposició "L'Àlbum de...

Del Dj, 23 setembre fins Dg, 31 octubre
Feiners, de 9 a 16.30...

Exposició “Premis AJAC XII”

Exposició “Premis AJAC XII”

Nou Reglament de Visat

Aprovació definitiva del nou Reglament de Visat del COAC

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El passat dia 6 de juliol la Junta de Govern del COAC va aprovar definitivament el nou Reglament de Visat.

El text normatiu va ser aprovat preliminarment per la Junta de Govern el dia 9 de novembre de 2019, i posteriorment va ser sotmès a un període d’exposició pública de dos mesos. Una vegada resoltes les al·legacions presentades, la Junta de Govern va procedir a la seva aprovació definitiva. El nou Reglament de Visat entrarà en vigor als seixanta dies naturals de la seva publicació al web col·legial, és a dir, el dia 19 de setembre.

El Reglament defineix les condicions legals del tràmit de visat, adaptat a la normativa vigent, i s’ajusta a la nova realitat de la gestió telemàtica del visat. És la base legal per a la funció de visat que el COAC té atribuïda com a corporació de dret públic, conforme a l’article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Podeu consultar el seu contingut al portal de transparència del web.

20/07/2020
Tornar