Costa Brava

Aprovat definitivament el Pla de Protecció de la Costa Brava

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 28 de gener, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava. El Pla s'emmarca dins d’un paquet de mesures de protecció del litoral català, que continuarà amb la redacció del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar i amb l’inici dels treballs del Pla de protecció i ordenació del litoral.

El PDU de la Costa Brava, que ja és efectiu, analitza àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que no s’han arribat a desenvolupar, avalua la seva sostenibilitat i, si cal, proposa l’estratègia que es considera més adient per a cadascun d’ells.  L’objectiu de l’anàlisi realitzada és verificar si la urbanització prevista a cada sòl es considera sostenible o no des de diversos punts de vista, com ara el respecte a la planificació territorial; la llunyania del nucli urbà; el respecte a la normativa de protecció sectorial i a la Llei de costes; l’impacte ambiental i el paisatgístic.

L’actuació abasta els 22 municipis del litoral gironí. De l’Alt Empordà: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i L’escala; del Baix Empordà: Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell- Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro; de la Selva: Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 

Objecte
Els objectius generals del Pla són:
a) L’avaluació d’aspectes bàsics de desenvolupament sostenible dels sòls d’extensió urbana previstos pels planejaments municipals no adaptats al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), per tal d’adaptar-los als principis i directrius de sostenibilitat establerts per la legislació i el planejament vigents.

b) L’adaptació paisatgística de l’ordenació i l’edificació dels sòls que es desenvolupen en edificació aïllada, adaptats o no al PTPCG, a fi de preservar els valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics del paisatge del litoral gironí, en el marc del desenvolupament sostenible, i d’acord amb la legislació paisatgística vigent.

Actuacions
El Pla proposa 3 tipus d’actuacions, que esdevindran normes, directrius o recomanacions:

a) Àmbits a extingir: 86 àmbits tornaran a formar part de la xarxa d’espais oberts, per criteris de sostenibilitat.
b) Àmbits a modificar: es modificaran alguns paràmetres com la superfície, els usos, la densitat...
c) Àmbits a mantenir: no estan en contradicció amb els criteris del PDU, però estaran condicionats a complir un seguit de directrius d’integració paisatgística quan es desenvolupin.

Més informació
Podeu consultar l'acord d'aprovació definitiva, publicat al DOGC del 15 de febrer.
Els documents que conformen el PDU es poden consultar al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.
15/02/2021
Tornar