Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
llei de qualitat de l'arquitectura

Aprovada la Llei de Qualitat de l'Arquitectura

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En data 9 de juny de 2022, es va aprovar la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura al Senat, amb una àmplia majoria i sense vots en contra.

La Llei no comporta una innovació legislativa en sentit estricte en determinats àmbits, tenint en compte que el Parlament de Catalunya va avançar-se amb l’aprovació de la Llei 12/2017 de l’Arquitectura (pendent de desenvolupament reglamentari). Tot i això, la Llei estatal incorpora mesures que milloraran la relació de la societat amb l’arquitectura i que destaquem a continuació.

La norma, impulsada principalment pel CSCAE, reconeix l’interès general de l’arquitectura per al benestar de les persones. Es tracta d’una norma que incorpora mesures de protecció, foment i difusió de la qualitat arquitectònica. Podem desatacar com a finalitat també la seva afectació pels poders públics, que hauran de ser capdavanters en la gestió del seu patrimoni immobiliari —promovent la rehabilitació, excel·lència i sostenibilitat del seu parc—.

En paraules del CSCAE, gràcies a aquesta Llei, "s'intensificaran els esforços per millorar el coneixement de l'Arquitectura i del disseny urbanístic, del seu foment i d'una major sensibilització i formació dels agents implicats i de la ciutadania respecte a la cultura arquitectònica urbana i paisatgística. Per tal d’assolir aquests objectius, la norma crea dos nous òrgans: la Casa de l'Arquitectura i el Consell de Qualitat de l'Arquitectura".

La Casa de l’Arquitectura, entesa com a museu de titularitat i gestió estatal, tractarà d’apropar els valors inherents a l’arquitectura a la societat, amb una vocació clarament divulgativa. Aquest òrgan, que funcionarà com a museu, persegueix situar-se com a referent internacional i espai d’intercanvi entre institucions i associacions del món arquitectònic. La investigació, la participació ciutadana i el suport als joves professionals seran altres dels seus eixos.

D’altra banda, el Consell de Qualitat de l'Arquitectura tindrà un caràcter consultiu, de participació i intercanvi de coneixement, centrat especialment en l’assessorament respecte a qüestions regulades a la Llei. En aquest sentit, cal destacar com a especialment rellevants les seves funcions en matèria de contractació pública: orientació als òrgans de contractació respecte dels honoraris, determinació dels pressupostos i elaboració de models de plecs, així com altres documents, que facilitin la contractació pública amb totes les garanties.

Podeu consultar el text complet de la norma, publicat al BOE del 15 de juny.

L’Assessoria Jurídica i l’Oficina de Contractació Pública del COAC resten a disposició dels col·legiats, a través dels canals habituals, per ampliar aquesta informació i resoldre les consultes que puguin sorgir.

28/06/2022
Tornar