El COAC convoca un doble concurs per determinar l'estat de conservació dels habitatges d'Arraona-Merinals de Sabadell

Imatge: 
© Flickr
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC, convoca un doble concurs per determinar l'estat de conservació de 170 habitatges del Barri d'Arraona-Merinals de Sabadell. El primer és per seleccionar els arquitectes que redactaran el dictamen tècnic, i l’altre per contractar el servei de dos arquitectes mediadors per fer l’acompanyament durant el treball d'inspecció dels edificis.

Concurs per a la redacció del dictamen tècnic
El dictamen té per objecte constatar l’estat de conservació dels 170 habitatges especificant-ne les causes i determinant les accions a seguir.

Les persones designades com a redactors del dictamen estaran coordinades i dirigides per arquitectes experts de reconeguda trajectòria i expertesa en les especialitats relacionades i s'encarregaran de realitzar les inspeccions dels habitatges i de la redacció del dictamen.

El concurs té dues fases i per participar-hi cal estar col·legiat i disposar de la formació i experiència mínimes recollides al plec. S’escollirà un nombre d’entre 6 i 10 arquitectes com a redactors de l’informe.

Descarregueu la documentació necessària:
Plec de  clàusules administratives
Sol·licitud de participació 
Declaració de formació i experiència a valorar

Concurs per als arquitectes mediadors
Vist el gran nombre d’habitatges sobre els quals incideix el dictamen, s’ha considerat necessari comptar amb dos arquitectes experts en mediació per fer l’acompanyament a l'equip redactor durant les inspeccions als edificis.

El concurs té una única fase i per participar-hi cal reunir els mateixos requisits mínims descrits al concurs anterior. S'escolliran dos arquitectes mediadors.

Descarregueu la documentació necessària: 
Plec de clàusules administratives
Sol·licitud de participació
Declaració de formació i experiència a valorar

Termini de presentació
El termini per participar als dos concursos finalitza el 12 de març de 2020 a les 14 h.

Encàrrec al COAC
Els concursos es convoquen arran del conveni signat el gener de 2020 entre el Departament de Territori de la Generalitat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i l'Associació de Veïns dels Barris Arraona-Merinals. Fruit del conveni, les parts signants van acordar encarregar al COAC la contractació del dictamen tècnic a través d’un procediment públic, transparent, amb lliure concurrència i amb respecte al principi d’igualtat.

Història dels edificis
Els habitatges es van construir l'any 1959 per l'Obra Sindical del Hogar, organisme depenent de l'antic Instituto Nacional de la Vivienda, dins dels Plans d'habitatge per pal·liar les mancances de l'època. L'any 1985 ADIGSA, empresa pública de la Generalitat, es va fer càrrec de la seva gestió i va detectar importants problemes estructurals en els edificis.  Així, es va decidir, per un costat, l'enderrocament per fases d'una bona part d'ells, que van ser substituïts per habitatges nous i, per l'altre, la rehabilitació dels 170 habitatges que ara s'analitzaran (distribuïts en 14 blocs).
27/02/2020
Tornar