Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dj, 29 setembre fins Dj, 06 octubre
Dijous de 15:00 h a 19...

Obertes les inscripcions per al curs de certificació...

Obertes les inscripcions per al...

Del Dm, 27 setembre fins Dm, 11 octubre
Dimarts de 15:00 h a...

Obertes les inscripcions per al curs de càlcul i disseny...

Obertes les inscripcions per al...

ajuts per a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la borsa de lloguer

Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 8 de febrer s'ha publicat al DOGC l'anunci mitjançant el qual es fa pública la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona per a l’any 2022 (ref. BDNS 607288).

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 21 de desembre de 2020 i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

Les actuacions hauran de tenir per objectiu l’adequació i la millora de l’habitabilitat. Les actuacions subvencionables són les següents:

1) Obtenció de l’habitabilitat
2) Adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge i millora de l'habitabilitat
3) Adaptació de la mobilitat interior de l'habitatge
4) Millores energètiques i de sostenibilitat

Dotació pressupostària
Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària total de 500.000 euros, condicionats a l'existència i disponibilitat de crèdit en l'exercici pressupostari 2022.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 31 de desembre de 2022.

Les sol·licituds s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a les Oficines d'Habitatge dels districtes de la ciutat de Barcelona identificades a l'Annex 5. Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les Oficines d’Habitatge i al web www.bcn.cat/consorcihabitatge

Per a més informació, podeu consultar el text publicat al DOGC del 8 de febrer.
8/02/2022
Tornar