Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 6 d'octubre s'ha publicat al DOGC l'anunci sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020 (ref. BDNS 511395).

Les subvencions s'adrecen a aquells propietaris o llogaters d'habitatges d'ús residencial habitual que, després de la paralització de gran part de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària, han vist afectats els seus ingressos i, per tant, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars.

L'objectiu de les actuacions previstes en aquesta convocatòria és la millora de la comfortabilitat, les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica, mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic. El detall de les actuacions subvencionables es descriu a l'Annex 3.

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones afectades pel descens de l'activitat econòmica. Concretament hauran de complir alguna de les següents condicions:

- Haver patit una rescissió del contracte de treball amb data posterior a l'1 de març de 2020.
- Estar afectat/da per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb data posterior a l'1 de març de 2020.
- Ser professionals autònoms que hagin cessat en la seva activitat professional.

Els ingressos totals de la unitat familiar no superaran cinc vegades l'indicador públic de la renda mensual d'efecte múltiple (IPREM), és a dir, 2.689,20 €.

Termini
El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció s'obre l'endemà de la publicació al DOGC i finalitzarà el 30 d'octubre de 2020.

Per a més informació, consulta el web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
 
6/10/2020
Tornar