Nova convocatòria d'ajuts a la traducció

Convocatòria d'ajuts a la traducció de pàgines web d'arquitectes i altres textos per a la seva difusió digital

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Institut Ramon Llull obre una convocatòria per a la concessió de subvencions a la traducció d'obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

L'objecte de la convocatòria és la traducció de textos escrits originalment en llengua castellana, catalana o occitana en la seva varietat aranesa.

La quantitat màxima atorgada per sol·licitud serà de 2.000 euros. Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de traducció d’obres que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació catalana, incloent els següents formats: portafolis, currículums, biografies, textos o articles de premsa o de crítica artística o arquitectònica, pàgines web, xarxes socials o subtitulats de vídeos, entre d'altres.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases. En el cas dels arquitectes que desitgin traduir portafolis o altres treballs relacionats amb obra pròpia, han d'estar col·legiats al COAC i tenir obra construïda (categoria B). D'altra banda, aquelles persones que desitgin traduir textos de pensament i crítica artística o arquitectònica, cal que tinguin crítica publicada en el context professional (categoria D).

El termini de presentació de sol·licituds, que es faran preferentment per via telemàtica, finalitzarà el 21 d’octubre de 2020.

Consulta les bases de la convocatòria al web de l'Institut Ramon Llull
 
30/09/2020
Tornar