Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Ajuts PREE 5000

Nova convocatòria de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en municipis de repte demogràfic

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En data 21 de febrer, s'ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions de l'Institut Català d'Energia corresponent al Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

La convocatòria, que s'obre el 22 de febrer, és d'aplicació en municipis de fins a 5.000 habitants, o disgregats de fins a 20.000 habitants amb totes les entitats menors de 5.000.

Els ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes al Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, i les especificitats establertes en la convocatòria.

Resum de la convocatòria:

- Beneficiaris: persones propietàries físiques o jurídiques, comunitats de propietaris o agrupacions de propietaris, etc.

- Edificis anteriors al 2007

- Obres no iniciades (la convocatòria té caràcter incentivador)

- Per a reformes d’edificis sencers, de qualsevol ús

- Hi ha dues línies de subvencions:

a) millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica
b) millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària

No seran subvencionables:
- les intervencions en edificis de nova construcció
- les ampliacions de superfície o volum construït
- les de canvi d’ús
- les parcials dins un mateix edifici (locals o habitatges)
- les de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat

Requeriments
- Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, i millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de CO2 (veure excepcions en el text de la convocatòria).

- Això es justificarà mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE de l'estat actual i CEE després de la intervenció).

- Caldrà presentar el número d'expedient del certificat d'aptitud de l'edifici o la seva sol·licitud indicant que s'ha presentat l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)

- Cost elegible mínim de les actuacions: 10.000 € (exclòs IVA). Són subvencionables les despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen les bases reguladores.

- No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs. L'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Quantia dels ajuts
 

Tipologies d’actuació % / cost elegible

Ajut base

Ajut addicional

T1. Millora d’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica

50%

per criteri social, eficiència energètica o actuació integrada

T2 Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

40%


Termini
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quan s'esgoti el pressupost disponible (5.574.330 €) o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

Més informació
- Anunci de la convocatòria, publicat al DOGC del 21.02.2022
- Bases reguladores, contingudes al Reial Decret 691/2021 (BOE 4.08.2021)
- Trobareu més informació sobre la tramitació dels ajuts al web de l'ICAEN.
- També podeu recuperar el vídeo de la sessió informativa del 16 de febrer.
21/02/2022
Tornar