La Generalitat obre un tràmit d'inscripció prèvia per a la nova convocatòria d'ajuts a autònoms

La Generalitat obre un tràmit d'inscripció prèvia per a la nova convocatòria d'ajuts a autònoms

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
NOVETAT: En data 11 de desembre, s’ha publicat al DOGC l'Ordre TSF/209/2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. L’ajut consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que reuneixin les condicions que preveu l’Ordre, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia.

Tràmit d'inscripció prèvia
Davant la previsió d'una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d'una microempresa, s'ha decidit obrir un tràmit d'inscripció amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria. L'anunci s'ha publicat al DOGC del 27 de novembre (Ordre TSF/201/2020).

El termini per efectuar la inscripció prèvia començarà el dilluns 30 de novembre a les 9 h i finalitzarà el 7 de desembre de 2020 a les 15 h. L'ordre d'arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Igual que en l'anterior convocatòria, el tràmit s'adreça tant a persones adscrites al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social) com als que estan en règims alternatius a aquest (en el nostre cas, l’HNA). Així, els mutualistes poden accedir en igualtat de condicions que la resta d’autònoms.

Requeriments
La inscripció prèvia poden fer-la:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.

No es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han d’estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

Per a informació més detallada, consulta el text de l'Ordre.

Procediment
Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i aquest formulari específic és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través del mateix Canal Empresa. Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a sòcia d'una microempresa o com a sòcia d'una cooperativa.

Enllaços d’interès
ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Departament de Treball de la Generalitat: Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19
27/11/2020
Tornar