Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE

Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 24 de març es va publicar al BOE el Reial Decret 178/2021, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. La modificació entrarà en vigor l'1 de juliol de 2021.

Els darrers anys, la publicació i modificació de diverses directives europees relacionades amb l'eficiència energètica*, fan necessària l'adequació de la reglamentació estatal per tal de recollir les obligacions que se'n deriven. Així mateix, també es fa necessari considerar les prescripcions que han de contribuir a assolir les mesures d'eficiència energètica que s’inclouen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

En aquesta línia, es modifica el RITE introduint noves definicions, adaptant-ne d'existents i incorporant noves obligacions per a les instal·lacions tèrmiques relatives als sistemes d’automatització i control, a la mesura i avaluació de l’eficiència energètica, al disseny ecològic i etiquetatge energètic i al seu règim d’inspecció, entre d’altres.

A més, per tal d'ampliar el foment de l'ús d’energies renovables –en coherència amb les directives europees i amb la modificació del CTE de 2019–, s'incorpora la interconnexió a la xarxa urbana de calefacció i refrigeració així com les energies residuals.

Aquesta modificació del RITE serà d’aplicació a partir de l’1 de juliol de 2021 als projectes que sol·licitin llicència d'obres, o l'autorització administrativa corresponent, i a les instal·lacions existents únicament quan es reformin i pel que fa el seu manteniment, ús i inspecció.

* Les modificacions o noves prescripcions provenen, principalment de les següents directives:
D. (UE) 2018/844 que modifica la d’Eficiència energètica dels edificis (D.2010/31/UE) i la d’Eficiència energètica (D.2012/27/UE)
D. (UE) 2018/2002 d’Eficiència energètica
D. (UE) 2018/2001 de Foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables
D. 2009/125/CE Marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia
Reglament (UE) 2017/1369 Marc per a l’etiquetatge energètic

Consulta el text complet del RD 178/2021
31/03/2021
Tornar