Costa Brava.

La Generalitat suspèn durant un any els projectes urbanístics i les llicències d’obra nova a primera línia de la Costa Brava

Imatge: 
© Wikipedia
La moratòria s’emmarca en els treballs del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. El COAC ha demanat una reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat per treballar per la protecció del litoral gironí i estudiar conjuntament l'abast de la moratòria.

S’ha publicat al DOGC del 18 de gener l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona que suspèn per un any com a màxim la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals.

La moratòria afecta els municipis de Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, en:

a) els sectors de desenvolupament que es troben totalment o parcialment dins de la franja del 500m des del domini públic marítim terrestre amb més del 50% de la seva superfície en terrenys amb pendents superiors al 20%, tant si tenen el planejament derivat aprovat com si encara estan pendents d'ordenació.

b) els sòls urbans sense edificar i no inclosos en sectors de desenvolupament que es troben totalment o més d'un 50% dins de la franja del 500m des del domini públic marítim terrestre amb més del 50% de la seva superfície amb pendents superiors al 20%.

La suspensió de tramitacions no afecta ni les obres de reforma, rehabilitació i ampliació de les edificacions existents ni els solars no edificats dins dels teixits històrics i tradicionals identificats amb les claus R1 (nucli antic), R2 (urbà tradicional) i R3 (illa tancada) segons la codificacions sintètica del Mapa Urbanístic de Catalunya.

Consulta l'acord publicat al DOGC del 18 de gener i la memòria i plànols que composen el document de suspensió de llicències.


21/01/2019
Tornar