Aprovació preliminar d'un nou reglament de Visat

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 9 de desembre la Junta de Govern va aprovar preliminarment un nou Reglament de visat, que s’aplicarà una vegada s’aprovi definitivament, després d’un període d’exposició pública de dos mesos que s’inicia el 23 de desembre d’enguany i finalitza el proper 22 de febrer de 2020.

El nou reglament defineix les condicions legals del tràmit de visat, adaptat a la normativa vigent, i s’ajusta a la nova realitat de la gestió telemàtica del visat. És la base legal per a la funció de visat que el COAC té atribuïda com a corporació de dret públic, conforme a l’article 13 de la llei 2/1974 de 13 de febrer sobre col·legis professionals i la llei 25/2009 de 22 de desembre sobre el lliure accés a les activitats de servei i del seu exercici.

Podeu consultar el seu contingut al portal de transparència del web.

Per a qualsevol suggeriment o aportació, podeu adreçar-vos al correu transparencia@coac.cat fins al 22 de febrer de 2020.
23/12/2019
Tornar