Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

S'obre la convocatòria de la Borsa de Jurats per a concursos públics. T'hi apuntes?

La Llei de l’Arquitectura, aprovada l’estiu del 2017, promou la composició adequada dels jurats en els concursos de projectes d'arquitectura per garantir la selecció de la millor proposta i la transparència del procés de selecció. Per complir amb aquest objectiu, un dels mecanismes que estipula la Llei és que almenys un terç dels seus membres s’han d’escollir entre els professionals acreditats inclosos en les borses establertes pels col·legis o les associacions professionals implicades.

Arriba per fi l’oportunitat que els arquitectes puguem contribuir activament en la millora dels processos de valoració dels concursos d’arquitectura. Per fer-ho possible, el COAC activa la primera convocatòria per crear la Borsa de Jurats, convocatòria que es repetirà anualment.

Terminis i bases de participació
El termini comença el 20 de març i acaba el 23 d’abril a les 14 h. La convocatòria va dirigida als arquitectes col·legiats (exercents i no exercents) interessats, que han de complir NOMÉS UN dels requisits que s’especifiquen a les bases. Per consultar les bases i inscriure-us a la convocatòria, ho podeu fer a través de la nova Borsa de Treball del Col·legi —en cas que hi estigueu inscrits— o bé a través de la pàgina de Borsa de Jurats.  

Procediment de selecció
Un cop finalitzat el termini per inscriure’s, el Jurat designat es reunirà per acordar la composició de la Borsa, organitzant els seus membres segons el territori i les categories triades pels arquitectes participants. Seran incompatibles per formar-ne part els membres del Jurat i el personal al servei del COAC. Serà en el transcurs del mes de maig quan es coneixerà la composició de la Borsa.

Designació d’arquitectes
Quan es rebi una petició de membres de jurat, l’Oficina de Concursos del COAC s’ocuparà de fer la selecció de manera aleatòria entre els membres de la Borsa, en base als principis de professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, imparcialitat i independència. La participació en els jurats serà sempre compensada econòmicament, com marca la Llei de l’Arquitectura, tot i que l’import dependrà de l’administració peticionària.

Inscriu-t'hi
A TRAVÉS DE LA BORSA DE TREBALL (cal que estiguis loginat)

A TRAVÉS DE LA PÀGINA DE BORSA DE JURATS


20/03/2018
Tornar