Fitxes de prevenció d'incendis

Noves Fitxes de prevenció d'incendis a Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Bombers de Barcelona comunica que s'han introduït algunes modificacions a les Fitxes sobre normativa de prevenció d’incendis, que estableixen criteris que complementen l’establert a l'Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis de Barcelona (ORCPI/08).

Concretament, s’incorporen les noves fitxes següents:

- Fitxa 5.01 “Tancaments en vials d’aproximació dels vehicles d’emergència”. El seu objectiu és determinar les condicions que han de garantir els tancaments i cancel·les situats en espais considerats vials d’aproximació. 

La voluntat és que aquests tancaments disposin de mecanismes que permetin a Bombers obrir-los en cas d’intervenció.

- Fitxa 5.02 “Locals de venda multiproducte amb alta càrrega de foc”. Defineix mesures addicionals de protecció en cas d’incendi que caldrà adoptar en aquest tipus de locals quan estiguin situats en edificis amb establiments d’altres usos. 

Aquesta fitxa s’elabora en resposta a la problemàtica que s’ha trobat Bombers amb aquests tipus de locals en casos reals d’incendis.

Així mateix, es modifiquen puntualment la fitxa 1.10 “Intervencions en edificis existents” i la fitxa 3.04 “Plataformes per a persones amb mobilitat reduïda en escales d’evacuació”.

Consulta les fitxes al web de Bombers de Barcelona
23/01/2020
Tornar